Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Quốc tế Nhật Vinh

Địa chỉ: 669 Hùng Vương – Hội Hợp – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0211.(3).862.268

Di động: 097.5050.528

Email: trantuanvinh83@gmail.com

Website: http://nhatvinhjp.com

Chỉ đường: