TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NAM NỮ

🔔🔔🔔 GẤP GẤP GẤP 🔻🔻🔻
TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NAM NỮ..
_____________________
1). Trồng Hoa Cúc, Khoai Lang, Hành Tây…
🌇 Tỉnh : Kagoshima
👥 Tuyển 6 Nam.
🎈 Tuổi : 19-28
💵 Lương cơ bản 14,7 Man.
✈️ Xuất cảnh : T9/2017
Chốt fom ngày 19/5
_______________________
2). Trồng Hoa Cúc, Khoai Lang, Hành Tây…
🌇 Tỉnh : Kagoshima
👥 Tuyển 3 Nữ
🎈 Tuổi : 18-28
💵 Lương cơ bản 13,9 Man.
✈️ Xuất cảnh : T9/2017
Chốt fom ngày 19/5
______________________
3). Trồng Hoa .
🌇 Tỉnh : Kagoshima
👥 Tuyển 3 Nam.
🎈 Tuổi : 19-28
💵 Lương cơ bản 13,5 Man.
✈️ Xuất cảnh : T11/2017
Chốt fom ngày 19/5
______________________
4). Trồng Cà Chua.
🌇 Tỉnh : Kagawa
👥 Tuyển 3 Nữ
🎈 Tuổi : 18-28
💵 Lương cơ bản 13,6 Man.
✈️ Xuất cảnh : T11/2017
Chốt fom ngày 19/5
______________________
Công Ty TNHH quốc tế Nhật Vinh

Địa chỉ: 669 Hùng Vương – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
☎️:0975050528

Trả lời