Tuyển dụng: Đơn hàng kỹ sư cuối năm 2018

Đơn hàng Kỹ sư xuất cảnh đầu năm 2019:

    1. Kỹ Sư xây dựng
    2. Kỹ sư cơ khí, điện

 

  1. Kỹ sư phần mềm

Trả lời