Tiễn Du học sinh kỳ tháng 10/2018

Công ty TNHH Quốc tế Nhật Vinh đưa đoàn Du học sinh Nhật Bản thành công tốt đẹp. Đồng thời tiếp tục ký kết hợp tác song phương giữa 2 nhà trường cho các năm tiếp theo.

HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TIỄN HỌC SINH

 

 

 

Trả lời